นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ) → มารุโชยะอิออนมอลล์โคจิ

ออกเดินทางเวลา
03:51 12/07, 2021
cancel
 1. 1
  05:58 - 11:33
  5h 35min JPY 34,170 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:58
  07:59
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:06
  08:11
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:05
  09:55
  สนามบินโคชิ
  高知空港
  สนามบิน
  10:00
  10:03
  สนามบินโคจิเรียวม่า
  高知龍馬空港
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  10:55
  11:20
  สถานีรถโดยสารโคจิเอะกิ
  高知駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  11:20
  11:33
 2. 2
  05:58 - 11:45
  5h 47min JPY 34,370 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:58
  07:59
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:06
  08:11
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:05
  09:55
  สนามบินโคชิ
  高知空港
  สนามบิน
  10:00
  10:03
  สนามบินโคจิเรียวม่า
  高知龍馬空港
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  10:55
  11:20
  สถานีรถโดยสารโคจิเอะกิ
  高知駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  11:20
  11:23
  สถานีรถโดยสารโคจิเอะกิ
  高知駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  11:31
  11:45
  อิออนมอลล์โคจิ
  イオンモール高知
  ป้ายรถบัส
  11:45
  11:45
 3. 3
  05:26 - 11:45
  6h 19min JPY 33,020 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  東口
  05:26
  05:30
  長崎駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  05:30
  07:36
  ชิคุชิโนะฟุสึกาอิจิอนเซ็นอิริกุจิ
  筑紫野[二日市温泉入口]
  ป้ายรถบัส
  07:49
  08:11
  สนามบินฟุกุโอกะอาคารผู้โดยสารในประเทศ คิตะ
  福岡空港国内線ターミナル北
  ป้ายรถบัส
  08:11
  08:26
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:05
  09:55
  สนามบินโคชิ
  高知空港
  สนามบิน
  10:00
  10:03
  สนามบินโคจิเรียวม่า
  高知龍馬空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  10:55
  11:20
  สถานีรถโดยสารโคจิเอะกิ
  高知駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  11:20
  11:24
  สถานีรถโดยสารโคจิเอะกิ
  高知駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  11:31
  11:45
  อิออนมอลล์โคจิ
  イオンモール高知
  ป้ายรถบัส
  11:45
  11:45
 4. 4
  05:58 - 12:44
  6h 46min JPY 18,610 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:58
  07:59
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:15
  09:57
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:05
  12:29
  โคจิ
  高知
  สถานี
  北口
  12:29
  12:44
 5. 5
  03:51 - 12:03
  8h 12min JPY 229,080
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  03:51
  12:03
zoom bar parts