นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ) → ฮาเอโนะซากิ

ออกเดินทางเวลา
06:35 04/18, 2021
cancel
 1. 1
  06:55 - 08:27
  1h 32min JPY 1,500 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:55
  08:14
  สวนสนุกเฮาส์เทนบอช
  ハウステンボス
  สถานี
  西口
  08:14
  08:27
 2. 2
  07:26 - 08:49
  1h 23min JPY 1,810 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:26
  07:45
  อิสะฮายะ
  諫早
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:56
  08:49
  ฮาเอโนะซากิ
  南風崎
  สถานี
  08:49
  08:49
 3. 3
  07:08 - 08:49
  1h 41min JPY 1,500 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:08
  07:51
  อิสะฮายะ
  諫早
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:56
  08:49
  ฮาเอโนะซากิ
  南風崎
  สถานี
  08:49
  08:49
 4. 4
  06:35 - 08:49
  2h 14min JPY 1,500 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:35
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อุระกามิ
  浦上
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คิคิสึ
  喜々津
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิสะฮายะ
  諫早
  สถานี
  08:49
  ฮาเอโนะซากิ
  南風崎
  สถานี
  08:49
  08:49
 5. 5
  06:35 - 07:33
  58min JPY 17,210
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  06:35
  07:33
zoom bar parts