อิเคะบุคุโระ → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

ออกเดินทางเวลา
09:40 06/14, 2021
cancel
 1. 1
  09:58 - 14:09
  4h 11min JPY 4,680 IC JPY 4,680 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:58
  10:06
  อาคาบาเนะ
  赤羽
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:10
  11:57
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  11:57
  11:59
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:25
  12:51
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  12:51
  14:09
 2. 2
  09:47 - 14:09
  4h 22min JPY 4,680 IC JPY 4,680 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:47
  09:57
  อาคาบาเนะ
  赤羽
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:10
  11:57
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  11:57
  11:59
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:25
  12:51
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  12:51
  14:09
 3. 3
  09:41 - 14:09
  4h 28min JPY 4,680 IC JPY 4,680 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:41
  09:49
  อาคาบาเนะ
  赤羽
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:10
  11:57
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  11:57
  11:59
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:25
  12:51
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  12:51
  14:09
 4. 4
  10:18 - 14:47
  4h 29min JPY 3,260 IC JPY 3,260 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:18
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  11:58
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:02
  12:49
  นูมาตะ
  沼田
  สถานี
  12:49
  12:51
  นูมาตะสถานี(กุนมะ)
  沼田駅(群馬県)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  12:55
  13:25
  นาคายามะฮนชุกุ
  中山本宿
  ป้ายรถบัส
  13:25
  14:47
 5. 5
  09:40 - 11:45
  2h 5min JPY 55,450
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  09:40
  11:45
zoom bar parts