อิเคะบุคุโระ → ฟุกุจุยะ

ออกเดินทางเวลา
18:06 12/07, 2021
cancel
 1. 1
  18:23 - 22:05
  3h 42min JPY 2,720 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:23
  18:51
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:01
  19:17
  โอยามะ
  小山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:31
  19:42
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  北口
  19:42
  19:45
  สถานีโทจิกิ
  栃木駅
  ป้ายรถบัส
  19:50
  20:40
  โฮชิโนมีทาเกซัน อิริกุจิ
  星野御嶽山入口
  ป้ายรถบัส
  20:40
  22:05
 2. 2
  18:17 - 22:05
  3h 48min JPY 2,720 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:17
  18:45
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:01
  19:17
  โอยามะ
  小山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:31
  19:42
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  北口
  19:42
  19:45
  สถานีโทจิกิ
  栃木駅
  ป้ายรถบัส
  19:50
  20:40
  โฮชิโนมีทาเกซัน อิริกุจิ
  星野御嶽山入口
  ป้ายรถบัส
  20:40
  22:05
 3. 3
  18:13 - 22:05
  3h 52min JPY 1,720 IC JPY 1,718 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:13
  18:23
  อาคาบาเนะ
  赤羽
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:29
  19:27
  โอยามะ
  小山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:31
  19:42
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  北口
  19:42
  19:45
  สถานีโทจิกิ
  栃木駅
  ป้ายรถบัส
  19:50
  20:40
  โฮชิโนมีทาเกซัน อิริกุจิ
  星野御嶽山入口
  ป้ายรถบัส
  20:40
  22:05
 4. 4
  18:08 - 22:05
  3h 57min JPY 1,720 IC JPY 1,718 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:08
  18:17
  อาคาบาเนะ
  赤羽
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:29
  19:27
  โอยามะ
  小山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:31
  19:42
  โทจิกิ
  栃木
  สถานี
  北口
  19:42
  19:45
  สถานีโทจิกิ
  栃木駅
  ป้ายรถบัส
  19:50
  20:40
  โฮชิโนมีทาเกซัน อิริกุจิ
  星野御嶽山入口
  ป้ายรถบัส
  20:40
  22:05
 5. 5
  18:06 - 19:46
  1h 40min JPY 41,170
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  18:06
  19:46
zoom bar parts