อิเคะบุคุโระ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

ออกเดินทางเวลา
00:00 10/30, 2020
cancel
 1. 1
  00:38 - 09:00
  8h 22min JPY 2,750 IC JPY 2,750 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:38
  00:47
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:50
  01:07
  มิทากะ
  三鷹
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:40
  05:15
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  高尾(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:15
  05:51
  โอชุกิ
  大月
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:54
  06:41
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  北口
  06:41
  06:44
  โคฟุสถานีทางออกทิศเหนือ
  甲府駅北口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  06:51
  07:12
  อาราอิทางเข้า(ยามานาชิ)
  新井入口(山梨県)
  ป้ายรถบัส
  07:12
  09:00
 2. 2
  00:38 - 09:26
  8h 48min JPY 2,910 IC JPY 2,910 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:38
  00:47
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:50
  01:07
  มิทากะ
  三鷹
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:40
  05:15
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  高尾(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:15
  05:51
  โอชุกิ
  大月
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:23
  07:12
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  07:12
  07:17
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  07:30
  07:59
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  07:59
  09:26
 3. 3
  00:23 - 09:26
  9h 3min JPY 2,910 IC JPY 2,910 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:23
  00:32
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:40
  01:22
  โทโยดะ (โตเกียว)
  豊田(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  高尾(東京都)
  สถานี
  06:19
  โอชุกิ
  大月
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:23
  07:12
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  07:12
  07:17
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  07:30
  07:59
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  07:59
  09:26
 4. 4
  00:17 - 09:26
  9h 9min JPY 2,650 IC JPY 2,642 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:17
  00:26
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:34
  01:08
  คิทาโนะ (โตเกียว)
  北野(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:13
  05:23
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  高尾(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:43
  06:19
  โอชุกิ
  大月
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:23
  07:12
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  07:12
  07:17
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  07:30
  07:59
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  07:59
  09:26
 5. 5
  00:00 - 02:04
  2h 4min JPY 60,810
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  00:00
  02:04
zoom bar parts