อิเคะบุคุโระ → สถานีริมทาง ฮาวาอิ

ออกเดินทางเวลา
11:59 03/06, 2021
cancel
 1. 1
  12:01 - 20:05
  8h 4min JPY 18,480 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:01
  12:18
  โอซากิ
  大崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:23
  12:26
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:37
  15:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  17:52
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:54
  18:47
  โทมาริ (จังหวัดทตโตริ)
  泊(鳥取県)
  สถานี
  18:47
  20:05
 2. 2
  12:00 - 20:05
  8h 5min JPY 18,680 IC JPY 18,679 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:00
  12:16
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:30
  15:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  17:52
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:54
  18:47
  โทมาริ (จังหวัดทตโตริ)
  泊(鳥取県)
  สถานี
  18:47
  20:05
 3. 3
  15:24 - 20:06
  4h 42min JPY 34,590 IC JPY 34,576 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:24
  15:41
  โอซากิ
  大崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:44
  15:47
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:53
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  16:08
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  16:08
  16:10
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:40
  18:00
  สนามบินทตโตริ
  鳥取空港
  สนามบิน
  18:05
  18:08
  鳥取空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  18:10
  18:50
  มัตสึซากิเอกิมาเอะ
  松崎駅前
  ป้ายรถบัส
  18:50
  20:06
 4. 4
  15:19 - 20:06
  4h 47min JPY 34,590 IC JPY 34,576 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:19
  15:47
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:53
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  16:08
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  16:08
  16:10
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:40
  18:00
  สนามบินทตโตริ
  鳥取空港
  สนามบิน
  18:05
  18:08
  鳥取空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  18:10
  18:50
  มัตสึซากิเอกิมาเอะ
  松崎駅前
  ป้ายรถบัส
  18:50
  20:06
 5. 5
  11:59 - 20:32
  8h 33min JPY 255,520
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  11:59
  20:32
zoom bar parts