อิเคะบุคุโระ → ฮาชิโมโตะยะ

ออกเดินทางเวลา
08:36 10/26, 2020
cancel
 1. 1
  08:52 - 13:16
  4h 24min JPY 13,030 IC JPY 13,029 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:52
  09:10
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:21
  10:56
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  10:56
  11:10
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  12:09
  อิเซะนาคากาวะ
  伊勢中川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:11
  12:37
  นะบาริ
  名張
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:39
  12:49
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  12:49
  12:52
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  13:00
  13:14
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  13:14
  13:16
 2. 2
  08:46 - 13:16
  4h 30min JPY 12,830 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:46
  09:16
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:28
  10:56
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  10:56
  11:10
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  12:09
  อิเซะนาคากาวะ
  伊勢中川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:11
  12:37
  นะบาริ
  名張
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:39
  12:49
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  12:49
  12:52
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  13:00
  13:14
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  13:14
  13:16
 3. 3
  09:03 - 14:16
  5h 13min JPY 13,030 IC JPY 13,029 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:03
  09:20
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:33
  11:14
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  11:14
  11:28
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  11:30
  12:55
  นะบาริ
  名張
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:25
  13:35
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  13:35
  13:38
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  14:00
  14:14
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  14:14
  14:16
 4. 4
  09:03 - 14:16
  5h 13min JPY 13,030 IC JPY 13,029 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:03
  09:20
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:33
  11:14
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  11:14
  11:28
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  11:30
  12:09
  ชิโระโค
  白子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:12
  12:38
  อิเซะนาคากาวะ
  伊勢中川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:48
  13:49
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  13:49
  13:52
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  14:00
  14:14
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  14:14
  14:16
 5. 5
  08:36 - 14:34
  5h 58min JPY 170,080
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  08:36
  14:34
zoom bar parts