อิเคะบุคุโระ → ชิมะโนะสีฤดู

ออกเดินทางเวลา
17:32 03/09, 2021
cancel
 1. 1
  18:03 - 23:23
  5h 20min JPY 44,990 IC JPY 44,976 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:03
  18:34
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:38
  18:57
  สนามบินฮาเนดะได2เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第2ターミナル(モノレール)
  สถานี
  18:57
  18:59
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:30
  21:30
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:58
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เมย์โนะฮามะ
  姪浜
  สถานี
  22:46
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  筑前前原
  สถานี
  北口
  22:46
  23:23
 2. 2
  18:35 - 23:29
  4h 54min JPY 31,660 IC JPY 31,648 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:35
  18:51
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:57
  19:04
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:09
  19:28
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  19:28
  19:30
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:00
  21:55
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  22:18
  22:30
  เท็นจิน
  天神
  สถานี
  4番口
  22:30
  22:35
  เท็นจิน 3 โจเมะ
  天神三丁目(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  22:42
  23:27
  ฟูฟุบาชิ (ฟุกุโอกะ)
  夫婦橋(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  23:27
  23:29
 3. 3
  18:30 - 23:29
  4h 59min JPY 31,370 IC JPY 31,356 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:30
  18:59
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:03
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  19:25
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  19:25
  19:27
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:00
  21:55
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  22:18
  22:30
  เท็นจิน
  天神
  สถานี
  4番口
  22:30
  22:35
  เท็นจิน 3 โจเมะ
  天神三丁目(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  22:42
  23:27
  ฟูฟุบาชิ (ฟุกุโอกะ)
  夫婦橋(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  23:27
  23:29
 4. 4
  18:25 - 23:29
  5h 4min JPY 31,370 IC JPY 31,356 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:25
  18:30
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:39
  18:59
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:03
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  19:25
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  19:25
  19:27
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:00
  21:55
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  22:18
  22:30
  เท็นจิน
  天神
  สถานี
  4番口
  22:30
  22:35
  เท็นจิน 3 โจเมะ
  天神三丁目(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  22:42
  23:27
  ฟูฟุบาชิ (ฟุกุโอกะ)
  夫婦橋(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  23:27
  23:29
 5. 5
  17:32 - 06:35
  13h 3min JPY 407,980
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  17:32
  06:35
zoom bar parts