อิเคะบุคุโระ → มารุโชยะอิออนมอลล์โคจิ

ออกเดินทางเวลา
09:54 11/30, 2021
cancel
 1. 1
  09:56 - 13:43
  3h 47min JPY 36,510 IC JPY 36,496 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:56
  10:14
  โอซากิ
  大崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:18
  10:21
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:26
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  10:49
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  10:49
  10:51
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:25
  12:55
  สนามบินโคชิ
  高知空港
  สนามบิน
  13:00
  13:03
  สนามบินโคจิเรียวม่า
  高知龍馬空港
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  13:05
  13:30
  สถานีรถโดยสารโคจิเอะกิ
  高知駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  13:30
  13:43
 2. 2
  09:56 - 13:58
  4h 2min JPY 36,710 IC JPY 36,696 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:56
  10:14
  โอซากิ
  大崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:18
  10:21
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:26
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  10:49
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  10:49
  10:51
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:25
  12:55
  สนามบินโคชิ
  高知空港
  สนามบิน
  13:00
  13:03
  สนามบินโคจิเรียวม่า
  高知龍馬空港
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  13:05
  13:25
  ฮาริมายาบาชิ
  はりまや橋(バス)
  ป้ายรถบัส
  13:25
  13:27
  มินามิฮาริมายะบาชิ
  南はりまや橋
  ป้ายรถบัส
  13:35
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชินฮนมาจิ2โจเมะ
  新本町二丁目
  ป้ายรถบัส
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อาโซะโนไดนิ
  薊野第二
  ป้ายรถบัส
  13:58
  อิออนมอลล์โคจิ
  イオンモール高知
  ป้ายรถบัส
  13:58
  13:58
 3. 3
  09:56 - 13:58
  4h 2min JPY 36,710 IC JPY 36,696 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:56
  10:14
  โอซากิ
  大崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:18
  10:21
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:26
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  10:49
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  10:49
  10:51
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:25
  12:55
  สนามบินโคชิ
  高知空港
  สนามบิน
  13:00
  13:03
  สนามบินโคจิเรียวม่า
  高知龍馬空港
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  13:05
  13:30
  สถานีรถโดยสารโคจิเอะกิ
  高知駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  13:30
  13:33
  สถานีรถโดยสารโคจิเอะกิ
  高知駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  13:43
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชินฮนมาจิ2โจเมะ
  新本町二丁目
  ป้ายรถบัส
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อาโซะโนไดนิ
  薊野第二
  ป้ายรถบัส
  13:58
  อิออนมอลล์โคจิ
  イオンモール高知
  ป้ายรถบัส
  13:58
  13:58
 4. 4
  09:55 - 13:58
  4h 3min JPY 37,000 IC JPY 36,988 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:55
  10:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:19
  10:26
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:30
  10:48
  สนามบินฮาเนดะได2เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第2ターミナル(モノレール)
  สถานี
  10:48
  10:50
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:25
  12:55
  สนามบินโคชิ
  高知空港
  สนามบิน
  13:00
  13:03
  สนามบินโคจิเรียวม่า
  高知龍馬空港
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  13:05
  13:30
  สถานีรถโดยสารโคจิเอะกิ
  高知駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  13:30
  13:33
  สถานีรถโดยสารโคจิเอะกิ
  高知駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  13:43
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชินฮนมาจิ2โจเมะ
  新本町二丁目
  ป้ายรถบัส
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อาโซะโนไดนิ
  薊野第二
  ป้ายรถบัส
  13:58
  อิออนมอลล์โคจิ
  イオンモール高知
  ป้ายรถบัส
  13:58
  13:58
 5. 5
  09:54 - 19:30
  9h 36min JPY 295,410
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  09:54
  19:30
zoom bar parts