โออิตะ → โอโฮตสึกุทาวเวอร์ชมธารน้ำแข็ง

ออกเดินทางเวลา
10:36 06/25, 2021
cancel
 1. 1
  11:10 - 22:45
  11h 35min JPY 48,990 IC JPY 48,990 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  12:37
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:51
  13:06
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:19
  13:25
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:00
  16:20
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:42
  17:21
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:30
  21:09
  เอ็นการุ
  遠軽
  สถานี
  21:09
  21:15
  เอ็นการุเทอมินอล
  遠軽ターミナル
  ป้ายรถบัส
  21:21
  22:32
  โอะโฮสึกุหอคอยทางเข้า
  オホーツクタワー入口
  ป้ายรถบัส
  22:32
  22:45
 2. 2
  10:45 - 22:45
  12h 0min JPY 48,270 IC JPY 48,270 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:45
  12:48
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:57
  13:02
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:00
  16:20
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:42
  17:21
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:30
  21:09
  เอ็นการุ
  遠軽
  สถานี
  21:09
  21:15
  เอ็นการุเทอมินอล
  遠軽ターミナル
  ป้ายรถบัส
  21:21
  22:32
  โอะโฮสึกุหอคอยทางเข้า
  オホーツクタワー入口
  ป้ายรถบัส
  22:32
  22:45
 3. 3
  16:32 - 12:34
  20h 2min JPY 81,010 IC JPY 81,010 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  府内中央口〔北口〕
  16:32
  16:35
  โออิตะเอกิมาเอะ
  大分駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  16:35
  17:40
  大分空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  17:40
  17:41
  สนามบินโออิตะ
  大分空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:15
  19:50
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:00
  22:35
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  22:53
  23:26
  ชิโรอิชิ (สายหลักฮาโกดาเตะ)
  白石(函館本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:29
  00:04
  อิวามิซาวะ
  岩見沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:00
  08:00
  อาซาฮิคาวะ
  旭川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:35
  10:28
  เอ็นการุ
  遠軽
  สถานี
  10:28
  10:34
  เอ็นการุเทอมินอล
  遠軽ターミナル
  ป้ายรถบัส
  11:10
  12:21
  โอะโฮสึกุหอคอยทางเข้า
  オホーツクタワー入口
  ป้ายรถบัส
  12:21
  12:34
 4. 4
  18:43 - 13:59
  19h 16min JPY 71,580 IC JPY 71,580 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:43
  20:06
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:14
  20:30
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:38
  20:43
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:20
  22:55
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  06:45
  08:20
  สนามบินอาซาฮิคาวะ
  旭川空港
  สนามบิน
  08:25
  08:28
  旭川空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:50
  09:25
  สถานีอาซาฮิคาวะ
  旭川駅
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  09:25
  09:28
  อาซาฮิคาวะเอกิมาเอะ
  旭川駅前
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  09:45
  12:06
  เอ็นการุเทอมินอล
  遠軽ターミナル
  ป้ายรถบัส
  12:06
  12:10
  เอ็นการุเทอมินอล
  遠軽ターミナル
  ป้ายรถบัส
  12:35
  13:46
  โอะโฮสึกุหอคอยทางเข้า
  オホーツクタワー入口
  ป้ายรถบัส
  13:46
  13:59
 5. 5
  10:36 - 19:44
  33h 8min JPY 691,030
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  10:36
  19:44
zoom bar parts