โออิตะ → อาคารหลักพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ

ออกเดินทางเวลา
06:42 07/31, 2021
cancel
 1. 1
  06:59 - 14:25
  7h 26min JPY 67,460 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  府内中央口〔北口〕
  06:59
  07:02
  โออิตะเอกิมาเอะ
  大分駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  07:02
  07:57
  大分空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  07:57
  07:58
  สนามบินโออิตะ
  大分空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:40
  10:10
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  12:35
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:06
  14:17
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  14:17
  14:25
 2. 2
  08:10 - 14:49
  6h 39min JPY 67,630 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:10
  09:37
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:45
  10:02
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:12
  10:17
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:50
  13:15
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  14:41
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  14:41
  14:49
 3. 3
  07:46 - 14:49
  7h 3min JPY 66,910 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:46
  10:02
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:12
  10:17
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:50
  13:15
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  14:41
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  14:41
  14:49
 4. 4
  07:42 - 14:49
  7h 7min JPY 76,150 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  府内中央口〔北口〕
  07:42
  07:45
  โออิตะเอกิมาเอะ
  大分駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  07:45
  08:50
  大分空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:50
  08:51
  สนามบินโออิตะ
  大分空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  10:25
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  13:00
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  14:41
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  14:41
  14:49
 5. 5
  06:42 - 12:12
  29h 30min JPY 593,190
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  06:42
  12:12
zoom bar parts