โออิตะ → สวนออกกำลังกายอเนกประสงค์จังหวัดยามากาตะ

ออกเดินทางเวลา
19:24 06/20, 2021
cancel
 1. 1
  19:42 - 10:45
  15h 3min JPY 24,310 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:42
  21:10
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:25
  23:08
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:33
  07:08
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:16
  08:49
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:04
  10:10
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  西口
  10:10
  10:15
  ชิโตเสะเอกิมาเอะ(ยามากาตะ)
  千歳駅前(山形県)
  ป้ายรถบัส
  10:21
  10:33
  ริสึเกียวมีนามิ
  陸橋南
  ป้ายรถบัส
  10:33
  10:45
 2. 2
  19:42 - 12:02
  16h 20min JPY 36,030 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:42
  21:10
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:25
  23:37
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:59
  00:43
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条西口
  00:43
  00:49
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ<ฝั่งตะวันออก>
  京都駅八条口<東側>
  ป้ายรถบัส
  01:00
  08:00
  โตเกียวสถานีคาจิสะพานลานจอดรถ
  東京駅鍛冶橋駐車場
  ป้ายรถบัส
  08:00
  08:20
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲南口
  timetable ตารางเวลา
  08:20
  09:50
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:08
  11:21
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:36
  11:47
  เท็นโดมินามิ
  天童南
  สถานี
  11:47
  12:02
 3. 3
  20:19 - 12:45
  16h 26min JPY 54,030 IC JPY 54,031 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:19
  22:56
  นิชิโกกุระ
  西小倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:53
  06:14
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:20
  06:26
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:55
  09:45
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:07
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  10:35
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  10:35
  10:40
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  22番のりば
  10:45
  11:50
  ยามะโคบิรุ
  山交ビルバスターミナル
  ป้ายรถบัส
  11:50
  11:54
  ยามะโคบิรุ
  山交ビルバスターミナル
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:00
  12:33
  ริสึเกียวมีนามิ
  陸橋南
  ป้ายรถบัส
  12:33
  12:45
 4. 4
  19:42 - 12:45
  17h 3min JPY 36,710 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:42
  21:10
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:25
  22:47
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  22:47
  22:55
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  23:20
  08:54
  โตเกียวสถานีคาจิสะพานลานจอดรถ
  東京駅鍛冶橋駐車場
  ป้ายรถบัส
  08:54
  09:14
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲南口
  timetable ตารางเวลา
  09:24
  11:50
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  東口
  11:50
  11:56
  สถานียามากาตะ
  山形駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  12:02
  12:33
  ริสึเกียวมีนามิ
  陸橋南
  ป้ายรถบัส
  12:33
  12:45
 5. 5
  19:24 - 12:21
  16h 57min JPY 414,640
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  19:24
  12:21
zoom bar parts