โออิตะ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

ออกเดินทางเวลา
10:52 10/22, 2020
cancel
 1. 1
  11:10 - 18:51
  7h 41min JPY 22,590 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  12:37
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:55
  15:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  17:55
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:09
  18:31
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  18:31
  18:39
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  8のりば
  18:40
  18:43
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  2のりば
  18:43
  18:51
 2. 2
  11:10 - 19:16
  8h 6min JPY 21,300 IC JPY 21,270 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  12:37
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:55
  15:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  17:55
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:59
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  18:56
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  18:56
  19:02
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:04
  19:10
  สูวาโนะคาวาระ
  諏訪川原
  สถานี
  19:10
  19:16
 3. 3
  11:10 - 19:16
  8h 6min JPY 21,300 IC JPY 21,270 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  12:37
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:55
  15:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:16
  17:55
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:59
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  18:56
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  18:56
  19:02
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:04
  19:10
  สูวาโนะคาวาระ
  諏訪川原
  สถานี
  19:10
  19:16
 4. 4
  12:37 - 19:52
  7h 15min JPY 66,470 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  府内中央口〔北口〕
  12:37
  12:40
  โออิตะเอกิมาเอะ
  大分駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:40
  13:45
  大分空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  13:45
  13:46
  สนามบินโออิตะ
  大分空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:45
  16:10
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:15
  19:15
  สนามบินโทยามะ
  富山空港
  สนามบิน
  19:20
  19:22
  富山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  19:25
  19:43
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  9のりば
  19:43
  19:52
 5. 5
  10:52 - 22:25
  11h 33min JPY 336,530
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  10:52
  22:25
zoom bar parts