โออิตะ → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

ออกเดินทางเวลา
10:11 06/14, 2021
cancel
 1. 1
  10:27 - 19:34
  9h 7min JPY 40,170 IC JPY 40,162 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  府内中央口〔北口〕
  10:27
  10:30
  โออิตะเอกิมาเอะ
  大分駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  10:30
  11:35
  大分空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:35
  11:36
  สนามบินโออิตะ
  大分空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:35
  14:05
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  14:10
  14:20
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:22
  14:36
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:41
  14:52
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:04
  16:00
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:07
  16:17
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:21
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  16:43
  คานะชิมะ (จังหวัดกุนมะ)
  金島(群馬県)
  สถานี
  16:43
  19:34
 2. 2
  10:27 - 20:12
  9h 45min JPY 38,670 IC JPY 38,662 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  府内中央口〔北口〕
  10:27
  10:30
  โออิตะเอกิมาเอะ
  大分駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  10:30
  11:35
  大分空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:35
  11:36
  สนามบินโออิตะ
  大分空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:35
  14:05
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  14:10
  14:20
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:22
  14:36
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:50
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  16:19
  คาโกะฮาระ
  籠原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:31
  17:04
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  18:03
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  18:03
  18:05
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  18:28
  18:54
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  18:54
  20:12
 3. 3
  10:24 - 20:12
  9h 48min JPY 38,670 IC JPY 38,662 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  府内中央口〔北口〕
  10:24
  10:27
  โออิตะเอกิมาเอะ
  大分駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  10:27
  11:22
  大分空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:22
  11:23
  สนามบินโออิตะ
  大分空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:35
  14:05
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  14:10
  14:20
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:22
  14:36
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:50
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  16:19
  คาโกะฮาระ
  籠原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:31
  17:04
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  18:03
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  18:03
  18:05
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  18:28
  18:54
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  18:54
  20:12
 4. 4
  10:24 - 20:12
  9h 48min JPY 38,670 IC JPY 38,662 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  府内中央口〔北口〕
  10:24
  10:27
  โออิตะเอกิมาเอะ
  大分駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  10:27
  11:22
  大分空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:22
  11:23
  สนามบินโออิตะ
  大分空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:35
  14:05
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  14:10
  14:20
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:22
  14:36
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:41
  15:38
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:51
  17:04
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  18:03
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  18:03
  18:05
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  18:28
  18:54
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  18:54
  20:12
 5. 5
  10:11 - 00:22
  14h 11min JPY 348,600
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  10:11
  00:22
zoom bar parts