โออิตะ → โคมาจิโนะยะคาตะ

ออกเดินทางเวลา
09:45 11/30, 2021
cancel
 1. 1
  09:52 - 16:52
  7h 0min JPY 44,610 IC JPY 44,604 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  府内中央口〔北口〕
  09:52
  09:55
  โออิตะเอกิมาเอะ
  大分駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  09:55
  11:00
  大分空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:00
  11:01
  สนามบินโออิตะ
  大分空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:00
  13:25
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  13:30
  13:40
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:42
  13:56
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:15
  15:13
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  15:13
  15:16
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  15:30
  16:00
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  16:00
  16:52
 2. 2
  09:52 - 17:04
  7h 12min JPY 43,590 IC JPY 43,584 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  府内中央口〔北口〕
  09:52
  09:55
  โออิตะเอกิมาเอะ
  大分駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  09:55
  11:00
  大分空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:00
  11:01
  สนามบินโออิตะ
  大分空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:00
  13:25
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  13:30
  13:40
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:42
  13:56
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:17
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  15:44
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  15:44
  15:47
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  15:50
  16:12
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  16:12
  17:04
 3. 3
  09:52 - 17:14
  7h 22min JPY 37,390 IC JPY 37,384 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  府内中央口〔北口〕
  09:52
  09:55
  โออิตะเอกิมาเอะ
  大分駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  09:55
  11:00
  大分空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:00
  11:01
  สนามบินโออิตะ
  大分空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:00
  13:30
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  13:35
  13:45
  สนามบินฮาเนดะได2เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第2ターミナル(モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:45
  14:12
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:18
  14:22
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:26
  15:44
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  15:44
  15:47
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  16:00
  16:22
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  16:22
  17:14
 4. 4
  10:45 - 18:34
  7h 49min JPY 48,650 IC JPY 48,644 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:45
  12:48
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:57
  13:02
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:00
  15:30
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  15:35
  15:45
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:51
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  16:06
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:15
  17:10
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  西口
  17:10
  17:13
  สึชิอุระสถานี(นิชิกุจิ)
  土浦駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  17:20
  17:42
  ทาคาโอกะ(สึชิอุระ)
  高岡(土浦市)
  ป้ายรถบัส
  17:42
  18:34
 5. 5
  09:45 - 00:02
  14h 17min JPY 363,300
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  09:45
  00:02
zoom bar parts