โออิตะ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

ออกเดินทางเวลา
08:48 10/26, 2020
cancel
 1. 1
  10:27 - 20:31
  10h 4min JPY 50,860 IC JPY 50,860 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  府内中央口〔北口〕
  10:27
  10:32
  คานาเมะมาจิ
  要町[大分駅高速バスのりば]
  ป้ายรถบัส
  10:32
  12:22
  โคโซะกุคิยามะ
  高速基山
  ป้ายรถบัส
  12:44
  13:12
  สนามบินฟุกุโอกะอาคารผู้โดยสารในประเทศ คิตะ
  福岡空港国内線ターミナル北
  ป้ายรถบัส
  13:12
  13:18
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:00
  15:40
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  15:45
  15:55
  ฮาเนดะกูโคไดอิจิตามินารุ(รถบัสรับส่งสนามบิน)
  羽田空港第1ターミナル(空港連絡バス)
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  15:55
  16:35
  สถานีชินจูกุ ทางออกทิศตะวันตก
  新宿駅西口〔羽田空港便〕
  ป้ายรถบัส
  16:35
  16:47
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  17:00
  18:28
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  18:28
  18:33
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  18:35
  19:04
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  19:04
  20:31
 2. 2
  10:27 - 20:31
  10h 4min JPY 49,910 IC JPY 49,902 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  府内中央口〔北口〕
  10:27
  10:32
  คานาเมะมาจิ
  要町[大分駅高速バスのりば]
  ป้ายรถบัส
  10:32
  12:22
  โคโซะกุคิยามะ
  高速基山
  ป้ายรถบัส
  12:44
  13:12
  สนามบินฟุกุโอกะอาคารผู้โดยสารในประเทศ คิตะ
  福岡空港国内線ターミナル北
  ป้ายรถบัส
  13:12
  13:18
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:00
  15:40
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  15:45
  15:55
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:56
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  16:18
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:23
  16:43
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:00
  18:28
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  18:28
  18:33
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  18:35
  19:04
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  19:04
  20:31
 3. 3
  10:11 - 20:31
  10h 20min JPY 24,960 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:11
  11:37
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:55
  16:16
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:32
  17:21
  ฮาจิโอจิ
  八王子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:32
  18:28
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  18:28
  18:33
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  18:35
  19:04
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  19:04
  20:31
 4. 4
  09:27 - 20:31
  11h 4min JPY 48,660 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  府内中央口〔北口〕
  09:27
  09:32
  คานาเมะมาจิ
  要町[大分駅高速バスのりば]
  ป้ายรถบัส
  09:32
  12:12
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  12:12
  12:23
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  西1口
  timetable ตารางเวลา
  12:27
  12:32
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:10
  14:50
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  14:55
  15:05
  ฮาเนดะกูโคไดอิจิตามินารุ(รถบัสรับส่งสนามบิน)
  羽田空港第1ターミナル(空港連絡バス)
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  15:15
  16:00
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  16:05
  18:15
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  18:15
  18:19
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  18:35
  19:04
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  19:04
  20:31
 5. 5
  08:48 - 21:21
  12h 33min JPY 365,900
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  08:48
  21:21
zoom bar parts