โออิตะ → พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ออกเดินทางเวลา
20:56 08/05, 2021
cancel
 1. 1
  21:43 - 09:49
  12h 6min JPY 35,740 IC JPY 35,729 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:43
  23:59
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:09
  00:14
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:00
  08:35
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  08:40
  08:50
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:52
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  09:31
  นิฮงบาชิ (โตเกียว)
  日本橋(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:36
  09:40
  ทาเกะบาชิ
  竹橋
  สถานี
  1b口
  09:40
  09:49
 2. 2
  21:43 - 10:49
  13h 6min JPY 27,050 IC JPY 27,048 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:43
  23:08
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  小倉城口
  23:08
  23:14
  สถานีโคกุระ
  小倉駅前〔コレット前〕
  ป้ายรถบัส
  23:35
  06:50
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  06:50
  07:03
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  07:06
  10:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  10:24
  10:37
  โอเตะมาจิ (โตเกียว)
  大手町(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:38
  10:40
  ทาเกะบาชิ
  竹橋
  สถานี
  1b口
  10:40
  10:49
 3. 3
  06:47 - 11:19
  4h 32min JPY 38,670 IC JPY 38,659 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  府内中央口〔北口〕
  06:47
  06:50
  โออิตะเอกิมาเอะ
  大分駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  06:50
  07:55
  大分空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  07:55
  07:56
  สนามบินโออิตะ
  大分空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:40
  10:10
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  10:15
  10:25
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:29
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  11:01
  นิฮงบาชิ (โตเกียว)
  日本橋(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:06
  11:10
  ทาเกะบาชิ
  竹橋
  สถานี
  1b口
  11:10
  11:19
 4. 4
  06:44 - 11:19
  4h 35min JPY 38,670 IC JPY 38,659 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  府内中央口〔北口〕
  06:44
  06:47
  โออิตะเอกิมาเอะ
  大分駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  06:47
  07:42
  大分空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  07:42
  07:43
  สนามบินโออิตะ
  大分空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:40
  10:10
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  10:15
  10:25
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:29
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  11:01
  นิฮงบาชิ (โตเกียว)
  日本橋(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:06
  11:10
  ทาเกะบาชิ
  竹橋
  สถานี
  1b口
  11:10
  11:19
 5. 5
  20:56 - 10:07
  13h 11min JPY 341,360
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  20:56
  10:07
zoom bar parts