โออิตะ → ยูนิโคล่ซาคาเอะสกายล์

ออกเดินทางเวลา
00:22 03/07, 2021
cancel
 1. 1
  05:18 - 10:16
  4h 58min JPY 19,160 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:18
  06:46
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:55
  09:58
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:06
  10:11
  ซากาเอะ (จังหวัดไอจิ)
  栄(愛知県)
  สถานี
  8番口
  10:11
  10:16
 2. 2
  05:18 - 10:26
  5h 8min JPY 19,160 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:18
  06:46
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:55
  09:58
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  09:58
  10:04
  นาโกย่าสถานี(นาโกย่าเทศบาลรถบัส)
  名古屋駅〔名古屋市営バス〕
  ป้ายรถบัส
  21番のりば
  10:13
  10:24
  ฮิโระโกจิซากาเอะ
  広小路栄
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  10:24
  10:26
 3. 3
  05:56 - 11:16
  5h 20min JPY 19,160 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:56
  07:29
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:55
  10:58
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:06
  11:11
  ซากาเอะ (จังหวัดไอจิ)
  栄(愛知県)
  สถานี
  8番口
  11:11
  11:16
 4. 4
  06:52 - 12:06
  5h 14min JPY 31,370 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  府内中央口〔北口〕
  06:52
  06:55
  โออิตะเอกิมาเอะ
  大分駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  06:55
  08:00
  大分空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:00
  08:01
  สนามบินโออิตะ
  大分空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  09:55
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  10:00
  10:06
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  10:10
  11:00
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  11:00
  11:13
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条東口
  timetable ตารางเวลา
  11:13
  11:47
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:56
  12:01
  ซากาเอะ (จังหวัดไอจิ)
  栄(愛知県)
  สถานี
  8番口
  12:01
  12:06
 5. 5
  00:22 - 09:49
  9h 27min JPY 288,580
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  00:22
  09:49
zoom bar parts