โออิตะ → คอมปารุ สาขาใหญ่โอสุ

ออกเดินทางเวลา
00:54 11/28, 2021
cancel
 1. 1
  05:18 - 10:24
  5h 6min JPY 19,190 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:18
  06:46
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:55
  09:58
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:06
  10:09
  ฟุชิมิ (จังหวัดไอจิ)
  伏見(愛知県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:13
  10:17
  คามิมาเอซุ
  上前津
  สถานี
  8番口
  10:17
  10:24
 2. 2
  05:18 - 10:27
  5h 9min JPY 19,190 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:18
  06:46
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:55
  09:58
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:06
  10:11
  ซากาเอะ (จังหวัดไอจิ)
  栄(愛知県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:17
  10:21
  คามิมาเอซุ
  上前津
  สถานี
  9番口
  10:21
  10:27
 3. 3
  05:56 - 11:24
  5h 28min JPY 19,190 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:56
  07:29
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:55
  10:58
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:06
  11:09
  ฟุชิมิ (จังหวัดไอจิ)
  伏見(愛知県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:13
  11:17
  คามิมาเอซุ
  上前津
  สถานี
  8番口
  11:17
  11:24
 4. 4
  07:49 - 11:54
  4h 5min JPY 29,190 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  府内中央口〔北口〕
  07:49
  07:52
  โออิตะเอกิมาเอะ
  大分駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  07:52
  08:47
  大分空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:47
  08:48
  สนามบินโออิตะ
  大分空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  10:35
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:52
  11:35
  คานายามะ (ไอจิ)
  金山(愛知県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:44
  11:48
  คามิมาเอซุ
  上前津
  สถานี
  9番口
  11:48
  11:54
 5. 5
  00:54 - 10:21
  9h 27min JPY 288,930
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  00:54
  10:21
zoom bar parts