โออิตะ → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
03:04 10/29, 2020
cancel
 1. 1
  05:18 - 09:57
  4h 39min JPY 17,100 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:18
  06:46
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:55
  09:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:34
  09:44
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  09:44
  09:57
 2. 2
  05:18 - 10:00
  4h 42min JPY 17,270 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:18
  06:46
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:55
  09:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:34
  09:46
  เซเซะ
  膳所
  สถานี
  09:46
  09:51
  เกฮันเซเซะ
  京阪膳所
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:51
  09:54
  ชิมะโนะเซกิ
  島ノ関
  สถานี
  09:54
  10:00
 3. 3
  05:18 - 10:38
  5h 20min JPY 17,100 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:18
  06:46
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  09:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:50
  10:25
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  10:25
  10:38
 4. 4
  03:04 - 11:22
  8h 18min JPY 285,890
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  03:04
  11:22
zoom bar parts