โออิตะ → ร้านเท็มปุระแห่งกิอนเกียวโต ยาซากะ เอ็นโด

ออกเดินทางเวลา
02:37 03/07, 2021
cancel
 1. 1
  05:18 - 09:51
  4h 33min JPY 17,330 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:18
  06:46
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:55
  09:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  09:22
  09:30
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  D2のりば
  09:31
  09:47
  คิโยมีซูมีจิ
  清水道
  ป้ายรถบัส
  09:47
  09:51
 2. 2
  05:18 - 09:51
  4h 33min JPY 17,560 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:18
  06:46
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:55
  09:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条西口
  09:22
  09:30
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  E2のりば
  09:30
  09:37
  ฮิกาชิยามะชิจิเจียว
  東山七条
  ป้ายรถบัส
  09:37
  09:41
  ฮิกาชิยามะชิจิเจียว
  東山七条
  ป้ายรถบัส
  09:42
  09:47
  คิโยมีซูมีจิ
  清水道
  ป้ายรถบัส
  09:47
  09:51
 3. 3
  05:18 - 09:52
  4h 34min JPY 17,330 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:18
  06:46
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:55
  09:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  09:22
  09:30
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  D1のりば
  09:34
  09:48
  คิโยมีซูมีจิ
  清水道
  ป้ายรถบัส
  09:48
  09:52
 4. 4
  06:52 - 11:30
  4h 38min JPY 26,220 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  府内中央口〔北口〕
  06:52
  06:55
  โออิตะเอกิมาเอะ
  大分駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  06:55
  08:00
  大分空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:00
  08:01
  สนามบินโออิตะ
  大分空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  09:55
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  10:00
  10:06
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  10:10
  11:00
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  11:00
  11:10
  สถานีเกียวโต
  京都駅前
  ป้ายรถบัส
  D1のりば
  11:12
  11:26
  คิโยมีซูมีจิ
  清水道
  ป้ายรถบัส
  11:26
  11:30
 5. 5
  02:37 - 10:51
  8h 14min JPY 244,950
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  02:37
  10:51
zoom bar parts