โออิตะ → มันจูโซฮนซัง เก็นราคุ

ออกเดินทางเวลา
22:27 03/01, 2021
cancel
 1. 1
  05:18 - 13:04
  7h 46min JPY 23,000 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:18
  06:46
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:55
  08:21
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:25
  11:57
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:13
  12:47
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  12:47
  12:50
  สถานีชูเซนจิ
  修善寺駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:53
  13:01
  ชูเซนจิออนเซ็น
  修善寺温泉
  ป้ายรถบัส
  13:01
  13:04
 2. 2
  05:18 - 13:14
  7h 56min JPY 23,000 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:18
  06:46
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:55
  09:58
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:08
  11:49
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:13
  12:47
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  12:47
  12:50
  สถานีชูเซนจิ
  修善寺駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  13:05
  13:12
  ชูเซนจิออนเซ็น
  修善寺温泉
  ป้ายรถบัส
  13:12
  13:14
 3. 3
  05:18 - 13:14
  7h 56min JPY 23,000 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:18
  06:46
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  09:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:48
  11:57
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:13
  12:47
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  12:47
  12:50
  สถานีชูเซนจิ
  修善寺駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  13:05
  13:12
  ชูเซนจิออนเซ็น
  修善寺温泉
  ป้ายรถบัส
  13:12
  13:14
 4. 4
  08:17 - 15:14
  6h 57min JPY 49,000 IC JPY 48,994 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  府内中央口〔北口〕
  08:17
  08:20
  โออิตะเอกิมาเอะ
  大分駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  08:20
  09:25
  大分空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:25
  09:26
  สนามบินโออิตะ
  大分空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:25
  11:50
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  11:55
  12:05
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:13
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  12:42
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:58
  13:51
  อะตามิ
  熱海
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:55
  14:07
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:21
  14:55
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  14:55
  14:58
  สถานีชูเซนจิ
  修善寺駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  15:05
  15:12
  ชูเซนจิออนเซ็น
  修善寺温泉
  ป้ายรถบัส
  15:12
  15:14
 5. 5
  22:27 - 10:43
  12h 16min JPY 373,390
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  22:27
  10:43
zoom bar parts