โออิตะ → โอะเปกุดูตโตคุริปปุอิออนมอลล์อิทามิโคยะ

ออกเดินทางเวลา
18:01 10/30, 2020
cancel
 1. 1
  18:11 - 23:03
  4h 52min JPY 16,980 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:11
  19:37
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:46
  21:58
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อามางาซากิ (JR)
  尼崎〔JR〕
  สถานี
  22:38
  อิทามิ (สายฟุกุชิยามะ)
  伊丹(福知山線)
  สถานี
  西口
  22:38
  22:41
  JRอิทามิ
  JR伊丹
  ป้ายรถบัส
  3番乗り場
  22:45
  23:00
  อิเกะจิริ(อิทามิ)
  池尻(伊丹市)
  ป้ายรถบัส
  23:00
  23:03
 2. 2
  18:11 - 23:06
  4h 55min JPY 16,980 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:11
  19:37
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:46
  21:58
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อามางาซากิ (JR)
  尼崎〔JR〕
  สถานี
  22:38
  อิทามิ (สายฟุกุชิยามะ)
  伊丹(福知山線)
  สถานี
  北口
  22:38
  22:41
  JRอิทามิ
  JR伊丹
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  22:45
  23:03
  โอฮิบาชิ
  大樋橋
  ป้ายรถบัส
  23:03
  23:06
 3. 3
  18:11 - 23:06
  4h 55min JPY 16,980 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:11
  19:37
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:46
  21:58
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:14
  22:25
  อามางาซากิ (JR)
  尼崎〔JR〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:30
  22:38
  อิทามิ (สายฟุกุชิยามะ)
  伊丹(福知山線)
  สถานี
  北口
  22:38
  22:41
  JRอิทามิ
  JR伊丹
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  22:45
  23:03
  โอฮิบาชิ
  大樋橋
  ป้ายรถบัส
  23:03
  23:06
 4. 4
  18:42 - 23:30
  4h 48min JPY 17,360 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:42
  20:06
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:17
  22:15
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:25
  22:27
  สันโนมิยะ (สายเจชิน‧ยามาเตะ)
  三宮(地下鉄西神・山手線)
  สถานี
  22:27
  22:34
  โกเบ ซันโนะมิยะ (สายฮันคิว)
  神戸三宮〔阪急線〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:35
  23:04
  มูโกะโนะโซ
  武庫之荘
  สถานี
  北口
  23:04
  23:08
  ฮันคิวมูโกะโนะโซ(คิตะ)
  阪急武庫之荘〔北〕
  ป้ายรถบัส
  2のりば
  23:12
  23:18
  โทกีโทโม
  時友
  ป้ายรถบัส
  23:18
  23:21
  โทกีโทโม
  時友
  ป้ายรถบัส
  23:21
  23:27
  อิเกะจิริ(อิทามิ)
  池尻(伊丹市)
  ป้ายรถบัส
  23:27
  23:30
 5. 5
  18:01 - 01:34
  7h 33min JPY 220,360
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  18:01
  01:34
zoom bar parts