โออิตะ → ฮาชิโมโตะยะ

ออกเดินทางเวลา
15:34 10/27, 2020
cancel
 1. 1
  15:45 - 22:34
  6h 49min JPY 17,670 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:45
  17:03
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:10
  19:22
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:31
  19:35
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:41
  19:57
  สึรุฮาชิ
  鶴橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:10
  21:03
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  21:03
  22:34
 2. 2
  15:45 - 22:34
  6h 49min JPY 17,950 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:45
  17:03
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:10
  19:22
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:34
  19:49
  นันบะ (โอซาก้าเมโทร)
  なんば〔Osaka Metro〕
  สถานี
  19:49
  19:56
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  大阪難波〔近鉄・阪神線〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุฮาชิ
  鶴橋
  สถานี
  20:41
  ยามาโตะยางิ
  大和八木
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:43
  21:03
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  21:03
  22:34
 3. 3
  15:45 - 22:56
  7h 11min JPY 17,950 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:45
  17:03
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:26
  19:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:53
  20:08
  นันบะ (โอซาก้าเมโทร)
  なんば〔Osaka Metro〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:12
  20:17
  สึรุฮาชิ
  鶴橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:23
  21:24
  ซันบนมัตสึ (จังหวัดนาระ)
  三本松(奈良県)
  สถานี
  21:24
  22:56
 4. 4
  15:45 - 22:56
  7h 11min JPY 17,670 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:45
  17:03
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:31
  19:43
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:53
  19:57
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:03
  20:19
  สึรุฮาชิ
  鶴橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:23
  21:24
  ซันบนมัตสึ (จังหวัดนาระ)
  三本松(奈良県)
  สถานี
  21:24
  22:56
 5. 5
  15:34 - 00:39
  9h 5min JPY 254,310
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  15:34
  00:39
zoom bar parts