โออิตะ → อาคารแมลง สวนสาธารณะ ป่าไม้แห่งเมืองฮิโรชิมะ

ออกเดินทางเวลา
00:01 10/31, 2020
cancel
 1. 1
  05:18 - 09:25
  4h 7min JPY 11,300 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:18
  06:46
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:55
  07:45
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  07:45
  07:50
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  07:57
  08:20
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  08:20
  09:25
 2. 2
  05:18 - 09:25
  4h 7min JPY 11,300 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:18
  06:46
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:00
  07:51
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  07:51
  07:56
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  07:57
  08:20
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  08:20
  09:25
 3. 3
  05:18 - 09:55
  4h 37min JPY 11,300 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:18
  06:46
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  08:10
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  南口
  08:10
  08:18
  สถานีฮิโรชิม่า (ทางออกทิศใต้)
  広島駅〔南口〕
  ป้ายรถบัส
  13番のりば
  08:34
  08:49
  ฮิโระชิมะฮิกาชิ IC
  広島東インター
  ป้ายรถบัส
  08:49
  09:55
 4. 4
  05:18 - 13:56
  8h 38min JPY 7,490 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:18
  06:01
  ยานางิกาอูระ
  柳ヶ浦
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:07
  07:25
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:36
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  07:51
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:11
  11:18
  อิวะคุนิ
  岩国
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:25
  12:14
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  12:14
  12:19
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  12:22
  12:51
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  12:51
  13:56
 5. 5
  00:01 - 04:24
  4h 23min JPY 143,760
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  00:01
  04:24
zoom bar parts