โออิตะ → คาวาทานะกรานด์โฮเต็ล

ออกเดินทางเวลา
17:15 06/16, 2021
cancel
 1. 1
  17:44 - 20:41
  2h 57min JPY 4,550 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:44
  19:03
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  19:34
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:36
  20:16
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  20:16
  20:41
 2. 2
  18:11 - 21:19
  3h 8min JPY 4,550 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:11
  19:37
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:39
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  19:53
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:13
  20:54
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  20:54
  21:19
 3. 3
  17:44 - 22:37
  4h 53min JPY 4,710 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:44
  18:31
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
  中津(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:42
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  20:16
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  東口
  20:16
  20:21
  สถานีชิโมโนเซกิ
  下関駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  21:28
  22:32
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  22:32
  22:37
 4. 4
  17:55 - 23:18
  5h 23min JPY 3,300 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:55
  19:24
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
  中津(大分県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:46
  20:57
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:41
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  21:55
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:16
  22:53
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  22:53
  23:18
 5. 5
  17:15 - 19:40
  2h 25min JPY 48,730
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  17:15
  19:40
zoom bar parts