โออิตะ → ซากูราจิมะ

ออกเดินทางเวลา
02:04 05/14, 2021
cancel
 1. 1
  05:56 - 12:15
  6h 19min JPY 15,630 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:56
  07:29
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:41
  09:33
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:42
  09:46
  คาโกชิม่า
  鹿児島
  สถานี
  09:46
  09:56
  ท่าเรือเฟอร์รี่คาโกชิม่าโกซากุระจิมะ
  鹿児島港桜島FT
  ท่าเรือ
  10:05
  10:20
  ท่าเรือซากุระจิมะ
  桜島港
  ท่าเรือ
  10:22
  10:23
  ซากุระจิมะท่าเรือ(รถบัส)
  桜島港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  10:35
  10:46
  ทาระโปเจียวกักโกมาเอะ
  桜峰小学校前
  ป้ายรถบัส
  10:46
  12:15
 2. 2
  05:18 - 12:15
  6h 57min JPY 14,800 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:18
  07:48
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:58
  09:33
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:42
  09:46
  คาโกชิม่า
  鹿児島
  สถานี
  09:46
  09:56
  ท่าเรือเฟอร์รี่คาโกชิม่าโกซากุระจิมะ
  鹿児島港桜島FT
  ท่าเรือ
  10:05
  10:20
  ท่าเรือซากุระจิมะ
  桜島港
  ท่าเรือ
  10:22
  10:23
  ซากุระจิมะท่าเรือ(รถบัส)
  桜島港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  10:35
  10:46
  ทาระโปเจียวกักโกมาเอะ
  桜峰小学校前
  ป้ายรถบัส
  10:46
  12:15
 3. 3
  08:10 - 14:15
  6h 5min JPY 15,770 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:10
  09:37
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:59
  11:32
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  สถานี
  桜島口(東口)
  11:32
  11:39
  สถานีคาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央駅
  ป้ายรถบัส
  5・6
  11:42
  11:52
  水族館口(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:52
  11:59
  ท่าเรือเฟอร์รี่คาโกชิม่าโกซากุระจิมะ
  鹿児島港桜島FT
  ท่าเรือ
  12:05
  12:20
  ท่าเรือซากุระจิมะ
  桜島港
  ท่าเรือ
  12:22
  12:23
  ซากุระจิมะท่าเรือ(รถบัส)
  桜島港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  12:35
  12:46
  ทาระโปเจียวกักโกมาเอะ
  桜峰小学校前
  ป้ายรถบัส
  12:46
  14:15
 4. 4
  05:27 - 14:15
  8h 48min JPY 8,830 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  府内中央口〔北口〕
  05:27
  05:32
  คานาเมะมาจิ
  要町[大分駅高速バスのりば]
  ป้ายรถบัส
  05:32
  07:21
  โคโซะกุคิยามะ
  高速基山
  ป้ายรถบัส
  07:21
  07:30
  โคโซะกุคิยามะ
  高速基山
  ป้ายรถบัส
  07:46
  11:25
  สถานีคาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央駅
  ป้ายรถบัส
  11:25
  11:29
  สถานีคาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央駅
  ป้ายรถบัส
  東7のりば
  11:30
  11:38
  水族館口(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:38
  11:45
  ท่าเรือเฟอร์รี่คาโกชิม่าโกซากุระจิมะ
  鹿児島港桜島FT
  ท่าเรือ
  12:05
  12:20
  ท่าเรือซากุระจิมะ
  桜島港
  ท่าเรือ
  12:22
  12:23
  ซากุระจิมะท่าเรือ(รถบัส)
  桜島港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  12:35
  12:46
  ทาระโปเจียวกักโกมาเอะ
  桜峰小学校前
  ป้ายรถบัส
  12:46
  14:15
 5. 5
  02:04 - 07:08
  5h 4min JPY 108,060
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  02:04
  07:08
zoom bar parts