โอซากะ → หอชมวิวฮามะนาสุ

ออกเดินทางเวลา
18:37 07/25, 2021
cancel
 1. 1
  19:32 - 09:23
  13h 51min JPY 25,010 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:32
  19:35
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:45
  22:15
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲南口
  22:15
  22:23
  สถานีโตเกียว
  東京駅〔八重洲南口〕
  ป้ายรถบัส
  22:30
  07:10
  สถานีอากิตะ ทางออกทิศตะวันออก
  秋田駅東口
  ป้ายรถบัส
  07:10
  07:19
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  07:27
  08:26
  ฮิกาชิโนชิโระ
  東能代
  สถานี
  08:26
  08:29
  ฮิกาชิโนชิโระเอกิมาเอะ
  東能代駅前
  ป้ายรถบัส
  08:32
  08:44
  โนชิโระเอกิมาเอะ
  能代駅前
  ป้ายรถบัส
  08:44
  09:23
 2. 2
  19:32 - 09:28
  13h 56min JPY 25,040 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:32
  19:35
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:45
  22:15
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲南口
  22:15
  22:23
  สถานีโตเกียว
  東京駅〔八重洲南口〕
  ป้ายรถบัส
  22:30
  07:10
  สถานีอากิตะ ทางออกทิศตะวันออก
  秋田駅東口
  ป้ายรถบัส
  07:10
  07:19
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  07:27
  08:26
  ฮิกาชิโนชิโระ
  東能代
  สถานี
  08:26
  08:29
  ฮิกาชิโนชิโระเอกิมาเอะ
  東能代駅前
  ป้ายรถบัส
  08:42
  08:57
  ยานางิมาจิชินโด
  柳町新道
  ป้ายรถบัส
  08:57
  09:28
 3. 3
  19:32 - 09:33
  14h 1min JPY 25,200 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:32
  19:35
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:45
  22:15
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲南口
  22:15
  22:23
  สถานีโตเกียว
  東京駅〔八重洲南口〕
  ป้ายรถบัส
  22:30
  07:10
  สถานีอากิตะ ทางออกทิศตะวันออก
  秋田駅東口
  ป้ายรถบัส
  07:10
  07:19
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  07:27
  08:26
  ฮิกาชิโนชิโระ
  東能代
  สถานี
  08:26
  08:29
  ฮิกาชิโนชิโระเอกิมาเอะ
  東能代駅前
  ป้ายรถบัส
  08:32
  08:47
  โนชิโระสเตชั่น
  能代ステーション
  ป้ายรถบัส
  09:00
  09:05
  下浜(秋田県)
  ป้ายรถบัส
  09:05
  09:33
 4. 4
  19:15 - 10:06
  14h 51min JPY 23,540 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:15
  19:19
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:30
  21:57
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲南口
  21:57
  22:12
  โตเกียวสถานีคาจิสะพานลานจอดรถ
  東京駅鍛冶橋駐車場
  ป้ายรถบัส
  22:20
  08:05
  สถานีอากิตะ ทางออกทิศตะวันออก
  秋田駅東口
  ป้ายรถบัส
  08:05
  08:14
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  08:20
  09:24
  โนชิโระ
  能代
  สถานี
  09:24
  10:06
 5. 5
  18:37 - 06:30
  11h 53min JPY 332,320
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  18:37
  06:30
zoom bar parts