โอซากะ → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
16:34 10/27, 2020
cancel
 1. 1
  17:12 - 21:44
  4h 32min JPY 11,340 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:12
  19:55
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:17
  21:20
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:28
  21:44
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  21:44
  21:44
 2. 2
  17:12 - 21:58
  4h 46min JPY 11,350 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:12
  19:55
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:17
  21:07
  อิโตะอิกาว่า
  糸魚川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:17
  21:58
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  21:58
  21:58
 3. 3
  18:42 - 23:01
  4h 19min JPY 11,340 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:42
  21:23
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:35
  22:38
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:46
  23:01
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  23:01
  23:01
 4. 4
  17:42 - 23:34
  5h 52min JPY 11,040 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:42
  20:13
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:20
  21:46
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  泊(富山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:48
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิจิบูริ
  市振
  สถานี
  22:17
  อิโตะอิกาว่า
  糸魚川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:52
  23:34
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  23:34
  23:34
 5. 5
  16:34 - 22:16
  5h 42min JPY 170,180
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  16:34
  22:16
zoom bar parts