โอซากะ → สถานที่อาบน้ำร้อนยุเทรุเมะ ทานิงาวะ

ออกเดินทางเวลา
15:53 10/28, 2020
cancel
 1. 1
  16:17 - 22:11
  5h 54min JPY 18,140 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:17
  16:20
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:33
  19:03
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:12
  20:10
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:28
  21:32
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  21:32
  22:11
 2. 2
  15:55 - 22:11
  6h 16min JPY 15,630 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:55
  15:59
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:09
  18:28
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:37
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  19:11
  อุระวะ
  浦和
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:18
  20:25
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:28
  21:32
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  21:32
  22:11
 3. 3
  17:47 - 23:20
  5h 33min JPY 18,140 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:47
  17:50
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:00
  20:27
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:36
  21:26
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:37
  22:41
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  22:41
  23:20
 4. 4
  16:00 - 23:20
  7h 20min JPY 15,630 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:00
  16:04
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:18
  19:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:27
  21:34
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:37
  22:41
  มินะคามิ
  水上
  สถานี
  22:41
  23:20
 5. 5
  15:53 - 22:57
  7h 4min JPY 196,100
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  15:53
  22:57
zoom bar parts