โอซากะ → หมู่บ้านกระดาษเอจิเซ็นวาชิ (Echizen Washi Village)

ออกเดินทางเวลา
13:44 03/02, 2021
cancel
 1. 1
  15:12 - 17:32
  2h 20min JPY 5,790 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:12
  16:53
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  16:53
  16:55
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  17:02
  17:30
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  17:30
  17:32
 2. 2
  14:15 - 17:32
  3h 17min JPY 4,350 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:15
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิชิโอสึ
  近江塩津
  สถานี
  16:15
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:26
  16:46
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  16:46
  16:48
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  17:02
  17:30
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  17:30
  17:32
 3. 3
  13:45 - 17:32
  3h 47min JPY 4,350 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:45
  14:14
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิชิโอสึ
  近江塩津
  สถานี
  16:15
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:26
  16:46
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  16:46
  16:48
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  17:02
  17:30
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  17:30
  17:32
 4. 4
  14:15 - 18:03
  3h 48min JPY 3,590 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:15
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิชิโอสึ
  近江塩津
  สถานี
  16:15
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:43
  17:14
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  西口
  17:14
  17:16
  JRทาเกฟุเอกิมาเอะ
  JR武生駅前
  ป้ายรถบัส
  17:32
  18:01
  วาชิโนซาโตะ(ฟุกุอิ)
  和紙の里(福井県)
  ป้ายรถบัส
  18:01
  18:03
 5. 5
  13:44 - 16:25
  2h 41min JPY 77,500
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  13:44
  16:25
zoom bar parts