โอซากะ → โอมิอิโกอิโนะฮิโรบะ

ออกเดินทางเวลา
16:14 12/08, 2021
cancel
 1. 1
  17:02 - 19:27
  2h 25min JPY 5,220 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:02
  17:05
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:18
  17:52
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:02
  18:25
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  18:25
  18:27
  สถานีคิโนะโมโตะ
  木ノ本駅
  ป้ายรถบัส
  18:30
  18:46
  กะวาอิ[กะเนฮะระเซ็น]
  川合[金居原線]
  ป้ายรถบัส
  18:46
  19:27
 2. 2
  16:30 - 19:27
  2h 57min JPY 2,690 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  18:25
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  18:25
  18:27
  สถานีคิโนะโมโตะ
  木ノ本駅
  ป้ายรถบัส
  18:30
  18:46
  กะวาอิ[กะเนฮะระเซ็น]
  川合[金居原線]
  ป้ายรถบัส
  18:46
  19:27
 3. 3
  16:15 - 19:27
  3h 12min JPY 2,690 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:15
  16:51
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:06
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  18:25
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  18:25
  18:27
  สถานีคิโนะโมโตะ
  木ノ本駅
  ป้ายรถบัส
  18:30
  18:46
  กะวาอิ[กะเนฮะระเซ็น]
  川合[金居原線]
  ป้ายรถบัส
  18:46
  19:27
 4. 4
  16:30 - 19:34
  3h 4min JPY 2,610 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  18:29
  โยโกะ
  余呉
  สถานี
  18:29
  18:32
  สถานีโยโกะ
  余呉駅
  ป้ายรถบัส
  18:35
  18:42
  วู้ดดี้พาล
  ウッディパル
  ป้ายรถบัส
  18:42
  19:34
 5. 5
  16:14 - 18:20
  2h 6min JPY 58,190
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  16:14
  18:20
zoom bar parts