โอซากะ → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
11:11 11/01, 2020
cancel
 1. 1
  11:15 - 12:12
  57min JPY 1,160 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:15
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  11:55
  โอสึเกียว
  大津京
  สถานี
  11:55
  12:00
  เคย์ฮันโอสึเกียว
  京阪大津京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:00
  12:05
  บิวะโคฮามะโอสึ
  びわ湖浜大津
  สถานี
  12:05
  12:12
 2. 2
  11:30 - 12:22
  52min JPY 990 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:30
  12:09
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  12:09
  12:22
 3. 3
  11:23 - 12:29
  1h 6min JPY 990 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:23
  12:16
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  12:16
  12:29
 4. 4
  11:11 - 12:07
  56min JPY 22,670
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  11:11
  12:07
zoom bar parts