โอซากะ → ตึกสถานีเกียวโต

ออกเดินทางเวลา
20:58 02/25, 2021
cancel
 1. 1
  21:00 - 21:33
  33min JPY 570 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:00
  21:29
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  21:29
  21:33
 2. 2
  21:15 - 21:48
  33min JPY 570 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:15
  21:44
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  21:44
  21:48
 3. 3
  21:23 - 21:56
  33min JPY 1,440 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:23
  21:27
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:36
  21:50
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  21:50
  21:56
 4. 4
  20:58 - 21:49
  51min JPY 21,970
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  20:58
  21:49
zoom bar parts