โอซากะ → อาคารแมลง สวนสาธารณะ ป่าไม้แห่งเมืองฮิโรชิมะ

ออกเดินทางเวลา
21:12 10/25, 2020
cancel
 1. 1
  22:10 - 05:53
  7h 43min JPY 9,890 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:10
  22:14
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:23
  23:52
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:07
  00:26
  เซโนะ
  瀬野
  สถานี
  南口
  00:26
  05:53
 2. 2
  21:40 - 05:53
  8h 13min JPY 9,120 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:40
  22:43
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:52
  23:52
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:07
  00:26
  เซโนะ
  瀬野
  สถานี
  南口
  00:26
  05:53
 3. 3
  21:12 - 05:53
  8h 41min JPY 9,890 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:12
  21:16
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:32
  23:44
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:07
  00:26
  เซโนะ
  瀬野
  สถานี
  南口
  00:26
  05:53
 4. 4
  21:12 - 01:02
  3h 50min JPY 110,770
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  21:12
  01:02
zoom bar parts