โอซากะ → 31 ไอศกรีมโรมันเมืองโกะโบ

ออกเดินทางเวลา
12:02 03/06, 2021
cancel
 1. 1
  12:13 - 14:10
  1h 57min JPY 3,940 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:13
  12:28
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:32
  13:58
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  13:58
  14:01
  สถานีโกะโบ
  御坊駅
  ป้ายรถบัส
  14:05
  14:09
  ฮิดากะสำนักงานพัฒนาส่งเสริม‧โรมันเมืองมาเอะ
  日高振興局・ロマンシティ前
  ป้ายรถบัส
  14:09
  14:10
 2. 2
  12:04 - 14:10
  2h 6min JPY 3,940 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:04
  12:26
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:32
  13:58
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  13:58
  14:01
  สถานีโกะโบ
  御坊駅
  ป้ายรถบัส
  14:05
  14:09
  ฮิดากะสำนักงานพัฒนาส่งเสริม‧โรมันเมืองมาเอะ
  日高振興局・ロマンシティ前
  ป้ายรถบัส
  14:09
  14:10
 3. 3
  12:03 - 14:10
  2h 7min JPY 3,940 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:03
  12:22
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:32
  13:58
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  13:58
  14:01
  สถานีโกะโบ
  御坊駅
  ป้ายรถบัส
  14:05
  14:09
  ฮิดากะสำนักงานพัฒนาส่งเสริม‧โรมันเมืองมาเอะ
  日高振興局・ロマンシティ前
  ป้ายรถบัส
  14:09
  14:10
 4. 4
  12:08 - 15:14
  3h 6min JPY 2,310 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:08
  13:37
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:50
  14:50
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  14:50
  15:14
 5. 5
  12:02 - 13:44
  1h 42min JPY 46,310
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  12:02
  13:44
zoom bar parts