โอซากะ → AKIZU NO GARTEN

ออกเดินทางเวลา
23:20 10/31, 2020
cancel
 1. 1
  23:44 - 08:40
  8h 56min JPY 3,080 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:44
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  00:17
  โอโตริ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:04
  06:03
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:05
  07:49
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  07:49
  08:40
 2. 2
  23:24 - 08:40
  9h 16min JPY 3,080 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:24
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  23:58
  โอโตริ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:04
  06:03
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:05
  07:49
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  07:49
  08:40
 3. 3
  04:57 - 09:30
  4h 33min JPY 3,080 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:57
  05:17
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:25
  05:58
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:13
  06:43
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:54
  08:39
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  08:39
  09:30
 4. 4
  04:55 - 09:30
  4h 35min JPY 3,080 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:55
  05:17
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:25
  05:40
  โอโตริ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:44
  06:43
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:54
  08:39
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  08:39
  09:30
 5. 5
  23:20 - 01:21
  2h 1min JPY 64,540
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  23:20
  01:21
zoom bar parts