โอมิยะ (ไซตามะ) → ฮาจิโนเฮะ-ยะไตมุระ มิโรคุ-โยโกะโจ

ออกเดินทางเวลา
16:43 03/09, 2021
cancel
 1. 1
  16:46 - 20:44
  3h 58min JPY 16,380 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:46
  20:11
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:25
  20:33
  ฮนฮาจิโนะเฮะ
  本八戸
  สถานี
  南口
  20:33
  20:44
 2. 2
  16:46 - 20:45
  3h 59min JPY 16,700 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:46
  20:11
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  東口
  20:11
  20:14
  ฮาจิโนะเฮะเอกิมาเอะ
  八戸駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  20:25
  20:45
  ฮาจิโนะเฮะชูชินไกเทอมินอล (มิกกามาจิ)
  八戸中心街ターミナル〔三日町〕
  ป้ายรถบัส
  20:45
  20:45
 3. 3
  16:46 - 20:49
  4h 3min JPY 16,700 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:46
  20:11
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  東口
  20:11
  20:14
  ฮาจิโนะเฮะเอกิมาเอะ
  八戸駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  20:30
  20:48
  จูซันนีจิมาจิ
  十三日町
  ป้ายรถบัส
  20:48
  20:49
 4. 4
  17:46 - 21:34
  3h 48min JPY 16,700 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:46
  21:12
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  東口
  21:12
  21:15
  ฮาจิโนะเฮะเอกิมาเอะ
  八戸駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  21:15
  21:33
  จูซันนีจิมาจิ
  十三日町
  ป้ายรถบัส
  21:33
  21:34
 5. 5
  16:43 - 00:08
  7h 25min JPY 255,700
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  16:43
  00:08
zoom bar parts