โอมิยะ (ไซตามะ) → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

ออกเดินทางเวลา
06:29 06/18, 2021
cancel
 1. 1
  06:53 - 10:09
  3h 16min JPY 4,530 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:53
  07:17
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:26
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  08:19
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  08:19
  08:21
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  08:25
  08:51
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  08:51
  10:09
 2. 2
  06:33 - 10:09
  3h 36min JPY 4,530 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:33
  06:57
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:26
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  08:19
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  08:19
  08:21
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  08:25
  08:51
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  08:51
  10:09
 3. 3
  07:01 - 10:42
  3h 41min JPY 4,470 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:01
  07:35
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:45
  08:33
  นูมาตะ
  沼田
  สถานี
  08:33
  08:38
  คิทาชิมีซุโจ
  北清水町
  ป้ายรถบัส
  08:51
  09:20
  นาคายามะฮนชุกุ
  中山本宿
  ป้ายรถบัส
  09:20
  10:42
 4. 4
  09:12 - 14:09
  4h 57min JPY 2,660 IC JPY 2,660 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:12
  10:32
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:44
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  11:35
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  11:35
  11:37
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  12:25
  12:51
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  12:51
  14:09
 5. 5
  06:29 - 08:32
  2h 3min JPY 48,090
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  06:29
  08:32
zoom bar parts