โอมิยะ (ไซตามะ) → ซึทาญ่า

ออกเดินทางเวลา
07:55 11/30, 2021
cancel
 1. 1
  08:11 - 13:23
  5h 12min JPY 14,410 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:11
  08:47
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  10:39
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:48
  13:10
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  東口
  13:10
  13:23
 2. 2
  08:04 - 13:30
  5h 26min JPY 13,880 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:04
  08:41
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:51
  10:31
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  10:31
  10:39
  สถานีนาโกย่า
  名古屋駅〔新幹線口〕
  ป้ายรถบัส
  10:45
  13:20
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  13:20
  13:30
 3. 3
  09:01 - 14:24
  5h 23min JPY 11,760 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:01
  09:58
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:06
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโนะโนะอิ
  篠ノ井
  สถานี
  11:32
  มัตสึโมโตะ
  松本
  สถานี
  お城口(東口)
  11:32
  11:39
  มัตสึโมโตะสถานีรถโดยสาร
  松本バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  11:55
  13:23
  ฮิรายุออนเซ็น
  平湯温泉
  ป้ายรถบัส
  13:30
  14:24
  ฟุรุอิมาจินามีกุจิ
  古い町並口
  ป้ายรถบัส
  14:24
  14:24
 4. 4
  08:12 - 14:24
  6h 12min JPY 10,900 IC JPY 10,900 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:12
  08:45
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  11:39
  มัตสึโมโตะ
  松本
  สถานี
  お城口(東口)
  11:39
  11:46
  มัตสึโมโตะสถานีรถโดยสาร
  松本バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  11:55
  13:23
  ฮิรายุออนเซ็น
  平湯温泉
  ป้ายรถบัส
  13:30
  14:24
  ฟุรุอิมาจินามีกุจิ
  古い町並口
  ป้ายรถบัส
  14:24
  14:24
 5. 5
  07:55 - 12:44
  4h 49min JPY 132,850
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  07:55
  12:44
zoom bar parts