โอมิยะ (ไซตามะ) → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
11:17 11/01, 2020
cancel
 1. 1
  11:23 - 14:52
  3h 29min JPY 15,160 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:23
  11:48
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:00
  14:15
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  14:39
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  14:39
  14:52
 2. 2
  11:23 - 14:59
  3h 36min JPY 14,070 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:23
  11:56
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:09
  14:21
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:37
  14:46
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  14:46
  14:59
 3. 3
  11:23 - 15:11
  3h 48min JPY 14,280 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:23
  11:56
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:09
  14:21
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:37
  14:46
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  14:46
  14:48
  โอสึสถานี(ชิกะ)
  大津駅(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  15:03
  15:06
  ฮามะโจ(ชิกะ)
  浜町(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  15:06
  15:11
 4. 4
  11:29 - 15:44
  4h 15min JPY 14,070 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:29
  12:16
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:33
  15:12
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:22
  15:31
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  15:31
  15:44
 5. 5
  11:17 - 17:02
  5h 45min JPY 163,520
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  11:17
  17:02
zoom bar parts