โอมิยะ (ไซตามะ) → มันจูโซฮนซัง เก็นราคุ

ออกเดินทางเวลา
19:45 02/27, 2021
cancel
 1. 1
  19:55 - 22:46
  2h 51min JPY 6,010 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:55
  20:20
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:27
  21:20
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:35
  22:12
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  22:12
  22:46
 2. 2
  20:07 - 23:16
  3h 9min JPY 4,920 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:07
  20:39
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:57
  21:47
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:03
  22:42
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  22:42
  23:16
 3. 3
  19:58 - 23:16
  3h 18min JPY 4,920 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:58
  20:48
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:57
  21:47
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:03
  22:42
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  22:42
  23:16
 4. 4
  19:48 - 23:16
  3h 28min JPY 4,920 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:48
  20:38
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:57
  21:47
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:03
  22:42
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  22:42
  23:16
 5. 5
  19:45 - 22:14
  2h 29min JPY 71,610
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  19:45
  22:14
zoom bar parts