คุระชิกิ → พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองอุเอดะ

ออกเดินทางเวลา
11:23 10/27, 2020
cancel
 1. 1
  11:31 - 17:32
  6h 1min JPY 16,270 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:31
  11:49
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:58
  13:34
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:00
  16:56
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:09
  17:20
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  17:20
  17:32
 2. 2
  11:31 - 17:38
  6h 7min JPY 15,750 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:31
  11:49
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:58
  13:34
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:00
  16:47
  ชิโนะโนะอิ
  篠ノ井
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:56
  17:26
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  17:26
  17:38
 3. 3
  11:29 - 17:58
  6h 29min JPY 19,650 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:29
  11:39
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:53
  12:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:46
  15:26
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:09
  17:46
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  17:46
  17:58
 4. 4
  12:31 - 18:09
  5h 38min JPY 20,990 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:31
  12:48
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:58
  16:15
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:32
  17:57
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  17:57
  18:09
 5. 5
  11:23 - 18:41
  7h 18min JPY 200,150
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  11:23
  18:41
zoom bar parts