คุระชิกิ → หมู่บ้านกระดาษเอจิเซ็นวาชิ (Echizen Washi Village)

ออกเดินทางเวลา
19:09 02/27, 2021
cancel
 1. 1
  19:50 - 00:13
  4h 23min JPY 10,380 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:50
  20:02
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:15
  21:19
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:24
  21:42
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:56
  22:45
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  東口
  22:45
  00:13
 2. 2
  19:31 - 00:13
  4h 42min JPY 11,140 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:31
  19:49
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:01
  21:02
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:21
  22:14
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:25
  22:45
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  東口
  22:45
  00:13
 3. 3
  19:31 - 00:13
  4h 42min JPY 10,600 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:31
  19:49
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:01
  20:46
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:58
  22:14
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:25
  22:45
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  東口
  22:45
  00:13
 4. 4
  19:22 - 00:13
  4h 51min JPY 10,600 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:22
  19:36
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:54
  20:39
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:58
  22:14
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:25
  22:45
  ทาเกฟุ
  武生
  สถานี
  東口
  22:45
  00:13
 5. 5
  19:09 - 23:35
  4h 26min JPY 121,730
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  19:09
  23:35
zoom bar parts