คุระชิกิ → โอมิอิโกอิโนะฮิโรบะ

ออกเดินทางเวลา
08:57 11/30, 2021
cancel
 1. 1
  09:52 - 13:40
  3h 48min JPY 9,420 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:52
  10:09
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:23
  11:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:33
  11:52
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:01
  12:29
  โยโกะ
  余呉
  สถานี
  12:29
  12:32
  สถานีโยโกะ
  余呉駅
  ป้ายรถบัส
  12:40
  12:48
  วู้ดดี้พาล
  ウッディパル
  ป้ายรถบัส
  12:48
  13:40
 2. 2
  09:00 - 13:58
  4h 58min JPY 8,630 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  09:17
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:37
  10:22
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:35
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  12:25
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  12:25
  12:27
  สถานีคิโนะโมโตะ
  木ノ本駅
  ป้ายรถบัส
  13:01
  13:17
  กะวาอิ[กะเนฮะระเซ็น]
  川合[金居原線]
  ป้ายรถบัส
  13:17
  13:58
 3. 3
  11:55 - 15:27
  3h 32min JPY 9,500 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:55
  12:12
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:23
  13:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:33
  13:52
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:01
  14:25
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  14:25
  14:27
  สถานีคิโนะโมโตะ
  木ノ本駅
  ป้ายรถบัส
  14:31
  14:46
  กะวาอิ[กะเนฮะระเซ็น]
  川合[金居原線]
  ป้ายรถบัส
  14:46
  15:27
 4. 4
  09:00 - 15:27
  6h 27min JPY 6,100 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  10:23
  ไอโอะอิ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  相生(兵庫県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:24
  10:44
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:27
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  14:25
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  14:25
  14:27
  สถานีคิโนะโมโตะ
  木ノ本駅
  ป้ายรถบัส
  14:31
  14:46
  กะวาอิ[กะเนฮะระเซ็น]
  川合[金居原線]
  ป้ายรถบัส
  14:46
  15:27
 5. 5
  08:57 - 12:58
  4h 1min JPY 110,810
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  08:57
  12:58
zoom bar parts