คุระชิกิ → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
23:46 10/31, 2020
cancel
 1. 1
  05:30 - 07:38
  2h 8min JPY 7,910 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:30
  05:47
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:01
  07:04
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:16
  07:25
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  07:25
  07:38
 2. 2
  05:30 - 07:41
  2h 11min JPY 8,080 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:30
  05:47
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:01
  07:04
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:16
  07:27
  เซเซะ
  膳所
  สถานี
  07:27
  07:32
  เกฮันเซเซะ
  京阪膳所
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:32
  07:35
  ชิมะโนะเซกิ
  島ノ関
  สถานี
  07:35
  07:41
 3. 3
  23:51 - 07:41
  7h 50min JPY 8,080 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:51
  00:08
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:01
  07:04
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:16
  07:27
  เซเซะ
  膳所
  สถานี
  07:27
  07:32
  เกฮันเซเซะ
  京阪膳所
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:32
  07:35
  ชิมะโนะเซกิ
  島ノ関
  สถานี
  07:35
  07:41
 4. 4
  05:30 - 08:08
  2h 38min JPY 7,040 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:30
  05:47
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:04
  07:04
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:19
  07:55
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  07:55
  08:08
 5. 5
  23:46 - 02:34
  2h 48min JPY 95,370
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  23:46
  02:34
zoom bar parts