คุระชิกิ → คาวาทานะกรานด์โฮเต็ล

ออกเดินทางเวลา
11:32 06/24, 2021
cancel
 1. 1
  11:36 - 15:30
  3h 54min JPY 11,600 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:36
  11:56
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:08
  13:46
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:54
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  14:10
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:28
  15:05
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  15:05
  15:30
 2. 2
  11:36 - 15:34
  3h 58min JPY 11,770 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:36
  11:56
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:08
  13:46
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:54
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  14:10
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:28
  15:05
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  15:05
  15:08
  สถานีคาวะทานะ
  川棚駅
  ป้ายรถบัส
  15:26
  15:29
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  15:29
  15:34
 3. 3
  11:46 - 17:02
  5h 16min JPY 11,120 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:46
  11:55
  ชินคุระชิกิ
  新倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:01
  14:25
  อาสะ
  厚狭
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:41
  15:15
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  東口
  15:15
  15:20
  สถานีชิโมโนเซกิ
  下関駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  15:51
  16:57
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  16:57
  17:02
 4. 4
  11:46 - 17:02
  5h 16min JPY 10,720 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:46
  11:55
  ชินคุระชิกิ
  新倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:01
  14:25
  อาสะ
  厚狭
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:41
  15:09
  ฮาทาบุ
  幡生
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:42
  16:15
  คาวะทานะอนเซ็น
  川棚温泉
  สถานี
  16:15
  16:18
  สถานีคาวะทานะ
  川棚駅
  ป้ายรถบัส
  16:52
  16:57
  川棚温泉(バス)
  ป้ายรถบัส
  16:57
  17:02
 5. 5
  11:32 - 15:40
  4h 8min JPY 112,160
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  11:32
  15:40
zoom bar parts