คุระชิกิ → AKIZU NO GARTEN

ออกเดินทางเวลา
23:53 10/29, 2020
cancel
 1. 1
  05:56 - 10:48
  4h 52min JPY 9,790 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:56
  06:13
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:25
  07:13
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:33
  09:57
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  09:57
  10:48
 2. 2
  05:56 - 12:09
  6h 13min JPY 8,430 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:56
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  07:20
  ไอโอะอิ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  相生(兵庫県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:22
  09:10
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:32
  11:45
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  11:45
  11:48
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  11:55
  12:06
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  12:06
  12:09
 3. 3
  04:47 - 12:09
  7h 22min JPY 8,510 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  北口
  04:47
  04:50
  สถานีคุระชิกิ
  倉敷駅北口
  ป้ายรถบัส
  04:50
  08:40
  สถานีขนส่งทางด่วนนันบะ
  なんば高速バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  08:40
  08:47
  นันบะ (สายนันไค)
  なんば〔南海線〕
  สถานี
  3F北口
  timetable ตารางเวลา
  08:48
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิซูมิซาโนะ
  泉佐野
  สถานี
  09:27
  รินกูทาวน์
  りんくうタウン
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:39
  09:45
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:15
  11:45
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  11:45
  11:48
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  11:55
  12:06
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  12:06
  12:09
 4. 4
  04:47 - 12:13
  7h 26min JPY 8,110 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  北口
  04:47
  04:50
  สถานีคุระชิกิ
  倉敷駅北口
  ป้ายรถบัส
  04:50
  08:40
  สถานีขนส่งทางด่วนนันบะ
  なんば高速バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  08:40
  08:47
  นันบะ (สายนันไค)
  なんば〔南海線〕
  สถานี
  3F北口
  timetable ตารางเวลา
  08:48
  08:50
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:09
  09:10
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:21
  11:22
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  11:22
  12:13
 5. 5
  23:53 - 04:06
  4h 13min JPY 144,750
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  23:53
  04:06
zoom bar parts