คุระชิกิ → ชิมะโนะสีฤดู

ออกเดินทางเวลา
21:03 02/25, 2021
cancel
 1. 1
  21:32 - 01:24
  3h 52min JPY 12,770 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:32
  21:49
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:09
  23:51
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:07
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เมย์โนะฮามะ
  姪浜
  สถานี
  00:47
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  筑前前原
  สถานี
  北口
  00:47
  01:24
 2. 2
  21:03 - 01:24
  4h 21min JPY 12,770 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:03
  21:21
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:36
  23:46
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:07
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เมย์โนะฮามะ
  姪浜
  สถานี
  00:47
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  筑前前原
  สถานี
  北口
  00:47
  01:24
 3. 3
  06:13 - 09:40
  3h 27min JPY 13,470 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:13
  06:29
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:51
  08:28
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:38
  08:44
  เท็นจิน
  天神
  สถานี
  4番口
  08:44
  08:49
  เท็นจิน 3 โจเมะ
  天神三丁目(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  08:52
  09:38
  ฟูฟุบาชิ (ฟุกุโอกะ)
  夫婦橋(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  09:38
  09:40
 4. 4
  06:32 - 10:20
  3h 48min JPY 12,360 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:32
  07:13
  ฟุกุยามะ
  福山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:32
  09:04
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:14
  09:20
  เท็นจิน
  天神
  สถานี
  4番口
  09:20
  09:25
  เท็นจิน 3 โจเมะ
  天神三丁目(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  09:32
  10:18
  ฟูฟุบาชิ (ฟุกุโอกะ)
  夫婦橋(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  10:18
  10:20
 5. 5
  21:03 - 02:30
  5h 27min JPY 149,730
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  21:03
  02:30
zoom bar parts