อาซากุสะ → โทยามะ

ออกเดินทางเวลา
13:29 03/04, 2021
cancel
 1. 1
  14:11 - 16:57
  2h 46min JPY 12,390 IC JPY 12,388 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:11
  14:16
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  16:57
  โทยามะ
  富山
  สถานี
 2. 2
  13:58 - 16:57
  2h 59min JPY 12,430 IC JPY 12,430 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  2番口
  13:58
  14:03
  อาสะคุสะคามินาริมน
  浅草雷門
  ป้ายรถบัส
  14:03
  14:14
  ด้านหน้าสถานีอุเอโนะ
  上野駅前
  ป้ายรถบัส
  14:14
  14:23
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  16:57
  โทยามะ
  富山
  สถานี
 3. 3
  15:11 - 18:00
  2h 49min JPY 12,390 IC JPY 12,388 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:11
  15:16
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:30
  18:00
  โทยามะ
  富山
  สถานี
 4. 4
  16:11 - 18:34
  2h 23min JPY 12,920 IC JPY 12,918 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:11
  16:17
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:30
  18:34
  โทยามะ
  富山
  สถานี
 5. 5
  13:29 - 19:08
  5h 39min JPY 131,270
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  13:29
  19:08
zoom bar parts